News

  1. Basar Molekular Gespraech: https://soundcloud.com/aidosmedia/basar-molekular-der-wissens-talk-23022017-mit-gregor-gysi-ua

  1. COMPAMED Interview: https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Bessere-Kontrastmittel-dank-Nanopartikeln.html

  1. Medizintechnik: Bessere Kontrastmittel dank Nanopartikeln: https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Bessere-Kontrastmittel-dank-Nanopartikeln.html

  1. interview for Chemical & Engineering News: https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Bessere-Kontrastmittel-dank-Nanopartikeln.html


UniNews (University of Basel):

  1. Bessere Kontrastmittel dank Nanopartikeln: https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Bessere-Kontrastmittel-dank-Nanopartikeln.html